Latvijas Policijas akadēmijas Senāta
PAZIŅOJUMS


Rīgā,                                                                                                   2009.gada 29.maijā


          Izvērtējot iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces 2009.gada 25.maija doto uzdevumu Nr.1-69/2032 (rektoram veikt nepieciešamās darbības, lai netiktu veikta studentu uzņemšana 2009/2010.mācību gadam visās Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmās) un Iekšlietu ministrijas 2009.gada 28.maija Publisko paziņojumu par Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanu, Senāts 2009.gada 28.maija sēdē nolēma, ka tie ir pretlikumīgi (neatbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam un Augstskolu likumam) un pieņēma lēmumu:

          1. 2009.gadā turpināt studējošo uzņemšanu visās Latvijas Policijas akadēmijas akreditētajās studiju programmās.

          2. Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšana apdraud ne tikai Valsts policijas, bet arī citu tiesību aizsardzības iestāžu (Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Drošības policijas, Pašvaldības policijas, Korupcijas noziedzības apkarošanas biroja, Finanšu policijas, Ģenerālprokuratūras u.c.) amatpersonu profesionālo sagatavošanu, kā arī Iekšlietu ministrijas un valsts institūciju darbības mērķiem atbilstošu zinātnisko pētījumu (rezultāts – pētījumi, monogrāfijas, mācību līdzekļi, zinātniskie raksti, promocijas darbi) veikšanu.

          3. Sasaukt Latvijas Policijas akadēmijas 7.Satversmes sapulces 4.sēdi, uz kuru uzaicināt savu viedokli sniegt iekšlietu ministri L.Mūrnieces kundzi.         Senāta priekšsēdētājs                                                Z.Rags


          Senāta sekretāre                                                         D.Eisaka